Nieuwsbrief ontvangen

Stel je vraag:

0031 495 65 28 89

Jonita Kraaijeveld Deckersstraat 2A 6091 NG Leveroy - Limburg - Nederland info@chintamani.nl © Chintamani, holistisch centrum
info@chintamani.nl 0495 - 652 889
www.chintamani.nl ** Deckersstraat 2A ** 6091 NG Leveroy (NL) ** 0495652889 ** info@chintamani.nl
Nu ook online cursussen beschikbaar

CHINTAMANI

Een realistisch alternatief

ONLINE TAROT CURSUS In deze cursus intuïtief tarot maak je in drie dagdelen kennis met tarotkaarten. Bij de meeste Tarot cursussen draait het om het leren van alle kaartbetekenissen, terwijl de kaarten een hulpmiddel zijn om jouw innerlijke weten zichtbaar te maken. Via de kaarten kom je in contact met je onderbewuste. Alle antwoorden op je vragen zitten in jezelf. Dit is een praktijkgerichte tarotcursus waarin je leert vanuit intuïtie de kaarten te duiden. Je krijgt een basis mee om te kunnen werken met de kaarten en in de cursus oefenen wij met het intuïtief interpreteren. Vervolgens kan je door oefening groeien in het werken met tarotkaarten. Ervaring met het werken met tarotkaarten is geen vereiste, je leert vanaf het begin de afbeeldingen te duiden met jouw gevoel. Dit doen we aan de hand van praktijk oefeningen. Er worden verschillende methodes besproken en manieren om tot een zuivere reading te komen, omdat het in contact komen met jouw intuïtie voor iedereen anders werkt. Wat is de inhoud van de drie dagdelen van de tarot cursus? Les 1: De herkomst en het gebruik van tarotkaarten worden behandeld en we gaan met leggen van de kaarten beginnen. Aan de hand van een werkblad leer je de kaart intuïtief te duiden. Je leert een duiding te maken aan de hand van 1 kaart, voor een medecursist. Je krijgt huiswerk zodat je ook thuis doelgericht kan oefenen met de kaarten. Les 2: Het huiswerk wordt besproken. Er wordt dieper ingegaan op de kaarten. Je leert hoe je de afbeelding van de kaart kan omzetten in woorden die antwoorden geven op belangrijke levensvragen. Legpatronen worden geoefend om de kaarten te raadplegen aan de hand van concrete vragen, zoals inzicht in Verleden, Heden & Toekomst en hoe je de consequenties van keuzes zichtbaar kan maken. Je leert het verband te leggen tussen verschillende kaarten en leer je een duidelijk verhaal met samenhang te maken. Les 3: In les 3 krijgen de cursisten nieuw materiaal met legmethodes. Uitgebreide legpatronen komen aan bod waarmee je een algemeen inzicht in het levenspad kan krijgen en antwoorden over relaties leert geven. Professionalisering en verwoording wordt kritisch bekeken. In alle delen is er aandacht voor ethiek en verantwoordelijkheid in het leggen van de tarotkaarten voor anderen. Voorafgaand aan de lessen ontvang je per mail gedeelten van de lesstof toegestuurd. Aanmelden: kan door je naam, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum,/plaats en titel van de cursus te mailen naar info@chintamani.nl.  De kosten De kosten van de gehele online cursus (drie dagdelen van 3 uur) zijn € 195,-. Dit is inclusief theoriemapje, werkbladen en certificaat van deelname. We werken met de Rider Waite Tarot kaarten, deze kun je zelf aanschaffen. Je kunt het cursusbedrag overmaken op NL48RABO03990713 t.n.v. JMS Kraaijeveld-Dirven, omschrijving kenmerk: Tarot. Na ontvangst van het bedrag ontvang je een bevestiging van deelname en informatie hoe je online kunt mee doen. Voorlopige AGENDA 2020  Online zoom meeting

Online cursus

Live zoom verbinding