CHINTAMANI, holistisch centrum

KLACHTEN
info@chintamani.nl 0495 - 652 889
KLACHTENPROCEDURE Het Holistisch centrum "Chintamani" streeft naar een optimale kwaliteit en professionaliteit van de therapeuten die adviezen, behandelingen en opleidingen geven. Het correct en tijdig afhandelen van eventuele klachten speelt hierin een belangrijke rol. Indien u klachten heeft over de adviezen, behandelingen of opleidingen, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we deze ongewenste situatie snel oplossen. De procedure: Ingezonden klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld In eerste instantie dient u uw klacht mondeling in Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht binnen 2 weken schriftelijk indienen bij: Chintamani, holistisch centrum voor mens en dier Deckersstraat 2a 6091 NG Leveroy +31 (0) 495-652889 info@chintamani.nl De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden. Na ontvangst wordt een klachtdossier geformeerd. Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord met daarin een eventuele oplossing. Indien de klacht afgewezen wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt dit gemotiveerd. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat héél graag van u. Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. We willen er ook van leren voor de toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs als u ons hierover informeert. Bespreek uw klacht eerst Wij houden niet van ontevreden klanten, dat zult u begrijpen. Daarom zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan horen we dat heel graag van u. Bespreek uw ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bieden wij natuurlijk graag! Officiële klacht indienen Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u de klacht schrijftelijk ter attentie van JMS Kraaijeveld versturen. Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling. Wat doen wij met uw klacht? Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden: een korte beschrijving van uw klacht; hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken; op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten. Verantwoordelijkheden rond behandeling Verloop behandeling klacht Aan de hand van uw schrijve en het horen van de betrokkenen binnen onze organisatie vormen wij ons een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven. Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen. Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen. Tot slot Wij zullen er alles aan doen om uw klacht op een voor u bevredigende wijze op te lossen. Het kan echter zijn dat onze reactie u niet tevreden stelt. Indien we er ook na nader overleg niet uitkomen, kun u zich eventueel wenden tot de Nederlandse rechtsstaat. Opgesteld te Leveroy, april 2006 - 2021
www.chintamani.nl ** Deckersstraat 2A ** 6091 NG Leveroy (NL) ** 0495652889 ** info@chintamani.nl

Stel je vraag:

0031 495 65 28 89

Jonita Kraaijeveld Deckersstraat 2A 6091 NG Leveroy - Limburg - Nederland info@chintamani.nl © Chintamani, holistisch centrum

OUR CHEF

Ex incididunt duis ullamco occaecat excepteur quis aliqua ad non, adipisicing anim ut. Dolor ut consequat amet nisi dol.

WINE

Ex incididunt duis ullamco occaecat excepteur quis aliqua ad non, adipisicing anim ut. Dolor ut consequat amet nisi dol.

ON OFFER

Ex incididunt duis ullamco occaecat excepteur quis aliqua ad non, adipisicing anim ut. Dolor ut consequat amet nisi dol.
KLACHTEN
BEL ME: 0495 - 65 28 89 of MAIL:INFO@CHINTAMANI.NL  Jonita KraaijeveldDeckersstraat 2A6091 NG Leveroy © Chintamani
info@chintamani.nl 0495 - 652 889